KARMISK CLEARING MED ÆRKEENGLEN MICHAEL

Slip, Ophæv, Opløs Karmiske Kontrakter, Løfter, Aftaler

Karmisk Clearing af gamle kontrakter, Løfter, aftaler, beslutninger.

Du støttes af din Solengel og Ærkeengel Michael

Dine karmiske kontrakter, løfter og aftaler ligger i dine sjælsarkiver. Særligt de løfter, aftaler kontrakter der har haft en ceremoni involveret har kraftige bånd. Alt er optegnet her i sjælsarkiverne, i livets bog.

I Denne healings meditation guides du med den højeste himmelske hjælp, til at slippe, ophæve, bryde og opløse ALLE AFTALER, LØFTER HVOR DU I EN ELLER ANDEN GRAD HAR AFGIVET DIN FRIHED OG DIT FRIE VALG, eller er blevet tvunget til det.

Det er en stor og dybt forvandlende energiproces og healing du gennemgår, og den kan med fordel gentages når og hvis;

  • du oplever gamle mønstre, tilstande, smerter der har vanskeligt ved at slippe helt
  • hvis du gang på gang er i samme uhensigtsmæssige enten indre eller ydre "fængsel" hvor du kan mærke du ikke er fri, handler frit, føler dig fri til at udfolde dig, dit væsen, din power, din energi.

Den nye gyldne tid er NU - og du er værdig og fri til at være den du er i din oprindelige essens.

fa0b603ddfdc07a1e2fb2633b6b2e544