NEW EARTH SANCTUARY OF LOVE

Forløb for Lysarbejdere, Pionerer af den Nye Tids BevidsthedJeg har set en vision af den Nye Jord - den nye virkelighed som er mulig.... 

Jeg ser, at det er en skabelse der sker sekund for sekund, og at det er en samskabelse der sker i samhørighed imellem os;  Lysarbejdere, Pionerer, Healere, Forvandlere, Frekvensholdere og Spirit, de Kosmiske Civilisationer og Gaia Lumia

Moder Jord, Gaia, bliver mere og mere lysende i kraft af os der aktivt vælger lyset, kærligheden og den Ny Tids Højere bevidsthed til 

Det er os der er med til at gøre Jorden lysende, os der er her for at bringe det hellige frem i både jord og menneskehed.

Os der er medskabere og grundlæggere af den Nye Jords virkelighed


Jeg og mange andre Lysarbejdere oplever i tiden nu, at det sjælsformål vi har arbejdet ud fra er "nået i mål", og at det nu bliver udvidet, opgraderet.

I de kommende år vil vi begynde en skabelsesfase der grundlægger og manifesterer en Ny Jord hvor Kærligheden er den styrende kraft, hvor alt liv er helligt, hvor der er fred og samhørighed.

Mange af os vi være kommet her for at være med til denne proces -  at skabe og værer Pionerer på den nye jord og være medskabere af

 

NEW EARTH SANCTUARY OF LOVE


For rigtig mange Lysarbejdere, har det i mange inkarnationer, og særligt accelereret i denne inkarnation fra 2011 - 2024 handlet om egen Ascension -  bevidstheds vækkelse og løft -  og derefter at kunne højne andres bevidsthed i det felt vi hver især arbejder i.

Jeg har gennem mange år arbejdet i mange forskellige felter, forløb og kurser med hver deres fokus, alle. -  kan jeg se nu  -  har været forberedende felter til det vi kaldes ind i at arbejde med nu  -  at samle, forene og fokusere på at lave fokuseret skabende lysarbejde - energiarbejde der skaber den Nye Jords Helligdom  -  den Nye Jords virkelighed

New Earth Sanctuary of Love

Hvad er det? 

Det er en virkelighed, en bevidsthed, en frekvens og bliver mere og mere et fysisk sted, et paradis på vores jord

Den Nye Jords Helligdom er også en videreført, opdateret version af Katharernes "kirke" af kærlighed

Det er ikke en tro eller en religion

Det er ikke et bestemt sted

Det er en bevidsthed, en bevægelse og et fællesskab

Alle hører til baseret på kærlighed og viljen til høj bevidsthed 

Vi er i den aller første opstart -  kaldt ind til at være Pionerer og grundlæggere af den nye Jords Helligdom

Et samlingssted for kærlighed og den Ny Tids bevidsthed

Med energiarbejde og tjenester af, for og med Lys, Kærlighed og høj bevidsthed 

Et "sted" hvor hjerter og sjæle næres og vokser,

Et "sted" hvor samhørighed og enhed mærkes

Et "sted" hvor vi udfolder os hver og en og sammen som en, i vores potentiale som lysende mennesker 

Som pionerer og grundlæggere af den Nye Jord,

Som samarbejdspartnere med Spirit for lysets evolution, ikke bare på jorden, men i alle kosmiske civilisationer.

Måden vi gør det på, er ved at samles live online en gang om måneden og lave højfrekvent kanaliseret lys og energiarbejde som er helt aktuelt tilpasset energierne på det specifikke tidspunkt. Feltet vi arbejder i, og energiarbejdet bliver holdt og kanaliseret af mig og alle de bevidstheder af lys vi samarbejder med. Gruppe fællesskabets samlede energi er med til at skabe de muligheder vi har til rådighed.

ca 14 dage efter mødes vi online til en sharing, så vi har forbindelse med hinanden og det der sker både i os hver især og i fællesfeltet.

Det bliver til et forløb på 11 måneder, der vil støtte din sikre landing og fundering i den Nye Tids bevidsthed og virkelighed på den Nye Jord.

Samtidig vil det skabe Den Nye Jords Helligdom af Kærlighed

Nøglerne til at få det til at blive alt det det kan være, med størst mulig succes, ease and grace, for både den enkelte og for helheden er

Kontinuitet og Commitment

At vælge dette forløb til,
at vælge lyset og kærligheden og dit eget højeste,
at vælge at give og dele din sjæls gaver, over et helt år....
giver den vildeste vækst mulighed.
Kvantespring i evolution der bedst kan beskrives som Magi... fordi vi endnu ikke har set eller oplevet det....endnu. 

Forløbet er målrettet til dig, der ved du har en opgave her på jorden som Lysarbejder, som frekvens holder, som skaber, som forvandler, som pioner 

Her er dit output....

Her er dit fællesskab

Her er din Sjælsfamilie

Her er din nye virkelighed.

Forløbet her støtter dig -  og samtidig vækkes og deles alle de gaver og koder som du bringer med dig til skabelsen af den nye jord.

Det er et forløb hvor du vokser og skabes, fremelsker og fremelskes, samtidig med at du er en del af den aktive bevidste skabelse det er, at dedikere sig og sit lys og sin kærlighed til at være med i det fællesskab, der skaber den nye jord, og lever i den nye tids virkelighed 

Jo mere du vælger at være med i denne pioner, skaber og grundlægger opgave, jo mere skabes du selv ind i din højeste potentielle version.

Har du været med på forløbene Ascension Grundforløb, Anscension Master, The Alignment Proces, Angelic Lovespace eller Next Level Pioner, eller Rise Spiritual Pioneer, er det her måske den fortsættelse, overbygning, videre udvikling du har ventet på

Men

Føler du dig kaldet er du velkommen, uanset om du har deltaget på tidligere forløb hos mig. Så er det fordi din tid er nu.

Du får

- Energifelt der aktiverer og arbejder for og med dig og dit højeste  i den Nye Jords og den Nye Tids kærligheds bevidsthed   hele forløbets varighed, 11 måneder

- 1 online workshop med højfrekvent kanaliseret lys og Energiarbejde, lørdag eller søndag fra kl 11-15

- 1 online sharing fællesskab -  en tid der aftales hvor flest kan en hverdag

- Facebook gruppe fællesskab - det bliver det du giver og deler

Dette får du hver måned fra August 2024 til juni 2025
Måske kan nogle enkelte af vores workshops samlinger blive fysisk, hvis der er stemning for det i fællesskabet.
 
Jeg ved det er det her jeg vil -  det er her min sjæl kalder mig hen

Vil du være med? 

Vi starter den 17.8 2024

Frem til og med den 17.7 er der Early Pioneer Pris


NEW EARTH SANCTUARY
Priser