HIGH LIGHT PORTAL 5-5

Ved sidste High Light Portal den 4-4 var vi i funktion som skabere og bærende søjler for den nye Jord.

Igennem hele april Måned har der både været massive clearinger, renselser og gigantiske skift. 


Den Nye Jord i Den nye tid er nu er realitet på en måde der ikke har været mulig tidligere.

Tallene 55 repræsenterer et spændende skift der er igang nu. Noget nyt er ved at begynde, og du kan forvente at gå ind i en vigtig vækstperiode i dit liv.  -  vi kan alle forvente det kollektivt.

Spirit viser mig det billede, at Forandringen har samme kraft som en mælkebøtte der bryder op gennem asfalt -  vækst kræfterne kan ikke bremses

Der vil komme store omvæltninger, og der er brug for lysarbejdere der hele tiden kan holde ankringen i den nye jords fundament, og i kærlighedens væsen og vilje  -  holde tilliden, og et højt bevidst perspektiv.

Spændende eventyr er lige rundt om hjørnet, og Spirit ønsker at vi ser frem til disse nye oplevelser -  med glæde, Kærlighed og tillid.

5 energien  står for Forandringens kraftfulde energi. Tallet 5 er forbundet med transformative og meget energiske oplevelser som frihed, forandring, eventyr, kreativitet, genfødsel og uafhængighed.

I vores Danske folkesjæl ligger dybe strømninger af befrielse på netop denne energi dag  -  og dem kan vi dele med hele lysarbejder netværket 

Vi er stadig kaldt ind som Lysarbejdere, Skabere og via vores kærlighedsvæsen, sjælsvæsen der nu bliver dybere forankret og kropsliggjort i vores menneskelige liv og form, vil vi kunne ankre alle de nye frekvenser, grids og energier som vores nye fundament.

Kom og vær med, del dit lys og din kærlighed


Spirits ord "HIGH LIGHT",  er både I betydningen at aligne med, åbne dig for, bære og være det højeste lys der er optimalt muligt, at fremhæve lyset 

Det er også at fremhæve, fokusere og stille skarpt på at vælge det højeste lys til.

Når du gør det, nærer støtter og forstærker du hele tiden den højeste mulige bevidsthed i dig, og den højest mulige tidslinie for dig

Du træder stærkt i kraft som det højeste lys du kan være, og aktiverer derigennem det der er dit potentiale, og dit formål som lys arbejder, lys formidler, lys kanal her på jorden.

Du fremhæver dit lys -  Highlighter dit lys...

Alle portaler kanaliseres live online på zoom  på dagen, kl 11.00, med mulighed for sharing efter, og der sendes replay ud så efterfølgende  det er muligt at deltage forskudt i tid. Energiarbejdet er stadig lige åbent og aktivt.

Deltagere får link til zoom inden den aktuelle portalHIGH LIGHT PORTAL 55