3-3 HIGH LIGHT PORTAL 3

Den 11.1 arbejdede vi i high light portalen med at fortidens visdom blev vævet ind med fremtidens potentiale 

22.2  skabte vi hellig forening af polariteter og  heling af spaltninger 

Nu den 3.3 kan vi åbne en ny form for  skabelsesfelt der kommer af en forening af mer ka bah,  Lys, ånd og krop i den ny Tids bevidsthed

Det er nu muligt at lave en merkabah aktivering "2.0 v 2024" via og i vores hjertefelt og i jordens hjertefelt 

Merkabahfeltet både åbner, aktiverer, styrker, udvider vores energifelt, lyskrop, bevidsthed  -  og gør os bevægelige, virker som et bevidstheds fartøj ind og op i højere dimensioner 

Denne 2.0 version af Merkabah feltet åbner en indre lys dimension i vores hjertefelt og i jordens hjertefelt, 

I den indre lysdimension mødes, forenes, er, alt 

Vii kommer i resonans alignment med kilden til alt, når vi er fokuseret der 

at kunne komme det, er et vigtig trin i vores “uddannelse” som frie skabere. 

Med 3.3 high light portalen aktiveres nu en ny  tids version af mer-ka-bahens muligheder

 

33