222 HIGH LIGHT PORTAL 2

Ved den 1 High Light Portal den 11.1 skabte vi Adgang til det evige væsens Livets bog, og den Nye Tids Muligheder for din bevidsthed.

Dit evige væsens visdom  og dine fremtidige bevidstheds muligheder blev vævet sammen, og ankret igennem hele dit fulde væsen. 

The weaving of wisdom and potential

Nu den 22.2 i den anden Hight Light Portal 222 balanceres polariteter ind i et helligt møde.

Dragen og Duens energi, og potentiale,

Dragen den sande rene kraft

Duen den sande rene kærlighed 

Duens segl aktiveres i menneskehedens Gral

Det er en indvielse af fællesgralen for menneskeheden

Indvielsen er en kraftfuld manifestation / ind kodning af et nyt og højere frekvens og bevidsthedsniveau ifht kærlighed på jordplanet i menneskeheden 

og et et vigtigt trin i skabelsen af  vejen til himlen på jorden

Via Dragerne og Duen får vi adgang til både ur gammel visdom og højtvibrerende kærligheds energi

 

Det Guddommelige Maskuline og det Guddommelige feminine, smelter sammen, i vandbærerens energi _ den nye tids vibration, og dermed skabes det optimale grundlag og miljø for hellig skabelse i forhold til den ny tids energi og bevidsthed.

2 tallets vibration er tredoblet denne dag, 2 signaliserer harmoni, intuition, samarbejde og diplomati. Det repræsenterer balancen mellem modsætninger og vigtigheden af parforhold og partnerskaber.

22 kaldes også Mester Bygger vibrationen der står for at samarbejde om at skabe noget med et højere mål, for alle.

Dette er med andre ord en dag, en portal en mulighed hvor vi samles i det at forene både vores indre kræfter, løfte dem og hinanden og skabe  med og igennem de kræfter en ny jord, en ny tid, en ny æra sammen...og vi har de smukeste og mest powerfulde energier med os i den skabelse 

Dragerne, Duen og Kristus treenigheden.

i det indre -  som i det ydre

i det himmelske  - som på Jorden 

222billed