HIGH LIGHT

HIGH LIGHT 


Velkommen til HIGH LIGHT, et forløb igennem en række af energetiske portaler, der sætter fokus, fremhæver og stiller skarpt på at lade lyset være det styrende styrkende og bærende igennem  første halvår af 2024.

Portalrækken kulminerer ved Lion Gate den 8.8

 

Spirits ord "HIGH LIGHT",  er både I betydningen at aligne med, åbne dig for, bære og være det højeste lys der er optimalt muligt, at fremhæve lyset 

Det er også at fremhæve, fokusere og stille skarpt på at vælge det højeste lys til.

Når du gør det, nærer støtter og forstærker du hele tiden den højeste mulige bevidsthed i dig, og den højest mulige tidslinie for dig

Du træder stærkt i kraft som det højeste lys du kan være, og aktiverer derigennem det der er dit potentiale, og dit formål som lys arbejder, lys formidler, lys kanal her på jorden.

Du fremhæver dit lys -  Highlighter dit lys...


Det er at “take a stand“;  at  tage stilling, tage et aktivt valg om hvad du er, hvad du vil, hvor du vil høre til, hvad du gerne vil skabe, og hvem du gerne vil være.

Det betyder at du siger ja til en smuk transformation, en fremkaldelse, en udfoldelse og en dedikation til lyset i dig

 

Lyset i dig er din kærlighed, din visdom, din højeste bevidsthed, din højeste vilje, og dit potentiale og formål.


Hvis du vælger at følge dette portal forløb som en helhed med alle portaler,  bliver du støttet af Spirit i den smukke proces, og følges med ligesindede i et lysende fællesskab 

Når lysarbejdere gør det, skaber vi et fælles lys i menneskeheden for helheden, og det er der brug for  -  særligt igennem 2024, der byder på en del bølgegang og brydninger.... og et stadigt voksende spænd imellem tidslinier, en masse der går igennem både nedbrud, ascension og skift


Billedet Spirit gir på den betydningdet har for helheden,  at dem der villigt kan holde lyset højt, holde fokus på "High Light",  er billedet af et skib på åbent hav i høje bølger 


De lysende der bærer “highlight” og samarbejder med det, er dem som på skibet får både, kompas, ror og sejl… og i øvrigt tillidsfuldt er forbundne med alle de dybere og højere kræfter der guider det hele i den mest optimale retning.


Vi bliver kompasset -  dem der kender og sætter retningen

Vi er roret, dem der aktivt kan tage styringen

Vi er sejlet, dem der kan og er villige til at samarbejde med Spirit (vinden, og strømningerne ) der sikrer at alle kommer til nye horisonter, gennem bølgerne og i sikker havn.

 

Vi starter med den første portal den 11.1

Ved denne første portal som også er støttet af årets førte nymåne, Sættes tonen for hele året, vi forbinder og aligner os med det højeste lys 

HIGH LIGHT

Vi bliver Forbundet med det som skal komme og det som altid er,  du bliver forbundet med dit evige væsens bevidsthed og de dertilhørende visdoms felter, og til dine nye fremtids muligheder

Der skabes Adgang til det evige væsens Livets bog, og den Nye Tids Muligheder for din bevidsthed.

Dit evige væsens visdom  og dine fremtidige bevidstheds muligheder væves sammen, og ankres igennem hele dit fulde væsen. 

The weaving of wisdom and potential


De kommende energetiske high light portaler bliver 

22.2

3.3

4.4

5.5

6.6 

sommerferie i juli

8.8 Liongate

 

Alle portaler kanaliseres live online på zoom  på dagen, de fleste dage kl 11.00, med mulighed for sharing efter, og der sendes replay ud så efterfølgende  det er muligt at deltage forskudt i tid. Energiarbejdet er stadig lige åbent og aktivt.

Deltagere får link til zoom inden den aktuelle portal

Der bliver en facebook gruppe for deltagere, hvor man er velkommen til at dele og inspirere ind imellem vi mødes.

 

Hvis du vælger hele forløbet er der over 10% besparelse

Det bliver også muligt at købe de enkelte portaler til fuld pris pr portal.

 

HIGHLIGHT
Priser