POWER PORTALS 2023

VELKOMMEN TIL POWER PORTALS 2023


I 2022 var  vi igennem the blueprint portals

10.10 skete et Reset af vores oprindelige blueprint

11.11 var der en Åbning - aktivering af det opdaterede blueprint

12.12 begyndte Ankring af den ny tids blueprint

21.12 åbnede muligheden for Manifestering af den ny tids blueprint i os.


Det guddommelige blueprint har nu været og virket i os et år, og sammensmeltningen med vores fulde væsen, menneske-sjæl - bevidsthed er nu klar til at træde i kraft. 

Denne ikraft træden er forbundet med vores kraftfuldhed - vores power 


I år 2023 kalder Spirit de kommende portaler for POWER PORTALS


Vores “Beholder” Kroppen, Psyken, sindet, er tilstrækkeligt forberedt og klar til at hente den nye tids version af vores egen kraftfuldhed, som sjæle, som kærlighedsvæsen, som bevidstheder og som mennesker

Denne i kraft træden er forbundet med vores suveræne kraft fuld hed -  vores power 

På engelsk har man udtrykket sovereign

Direkte oversat er det “suveræn”;  at være eller have ultimativ ubegrænset kraft i forhold til sig selv -  at være den eneste den øverste autoritet i sit liv

I gammel tid har det været Gud, Konger, dronninger, videnskabsmænd, experter


I ny tid er det dig selv, os selv det har den suveræne kraft fuld hed i os selv.


Kraftfuldhed både i os som individer og kollektivt, er i gammel tid blevet fordrejet så der er opstået projektion, og overdragelse af magt og forskydning af den iboende naturlige kraftfuldhed som alle sjæle kommer med, en stor del af vores egen kraftfuldhed har været bundet op i ydre kontrol og magt instanser 


For at denne i kraft træden i ny tids version kan ske mest optimalt, vil der også være afvikling af gamle strukturer der har hæmmet, blokeret og forhindret vores naturligt tiltænkte kraft fuld hed


Dette “afviklings” arbejde vil være en del af hver power portal både på personligt indre plan, og i de kollektive felter.


Afviklingen vil være støttet og ske med Kærlighedens kraft, under lysets lov og under guddommelig nåde, både for den enkelte, og for fælles felterne

Deltagelse i energiarbejdet vil kræve et bevidst tilvalg en bevidst villighed til at tillade afviklingen og stå som bærer at denne energi i fællesfelterne, samtidig med at vi i energiarbejdet også vil være bærere og formidlere af de nye opdaterede energier og frekvenser.

 

Følger der et stort naturligt ansvar med? JA 

Følger der et naturligt behov for omtanke og kærlighed med? JA

Følger der ubegrænset frihed og muligheder med? JA

Følger der et kæmpe løft i bevidsthed med? JA

Følger der en uundgåelig nedbrydning af forældede magtstrukturer ned både i det ydre og det indre? JA

Er vi klar til det ? JA


Ved hver portal vil Freja kanalisere i samarbejde med Spirit, og formidle de energier der er tilgængelige og holde et støttende energifelt og et kærligt rum for energiarbejdet i samarbejde med kosmiske støttende bevidstheder.

Energiarbejdet er kanaliseret og sker via online live møde på zoom -  link hertil fås på mail inden Portalen.

der sendes replay og det er muligt at deltage i forskudt tid

 

Det anbefales at deltage i alle portaler  -  det vil give det største og bedst funderede udbytte.

Det er også en mulighed at vælge hver portal enkeltvis


Enkeltvis koster hver portal 333 kr 

Deltagelse i alle 4 portaler koster 1000 kr


Overskrifterne for energiarbejdet er; 

 

10.10 initiering af sjælskraften i menneskeformen

Du er skaber af din egen virkelighed.


11.11 udfoldelse af kærlighedskraften i menneskevæsnet i ny tids version

Koderne for ny tids kærligheds bevidsthed, og kærligheds vilje vækkes

 

12.12 åbning til bevidstheds syntesen mellem din guddommelig højere bevidsthed -  din sjæl og dit menneske i ny tids version  

Træd ud i nyt pioner felt og slip gammel tids magt strukturer


22.12 indtræden i din suveræne kraftfuldhed,  Ikrafttræden som suverænt kærligheds væsen, og skaber i den ny tid, kærlig skaber af den nye jord 

Intet holder dig tilbage i din sjæle og livs mission 

Forvent mirakler når du følger og udlever dit formål, for dig selv og for helheden -  vær transformationen, vær den nye tid, vær den nye jord

Det er tid 

 

POWERPORTALS