AQUARIUS ASCENSION GRUNDFORLØB ONLINE

Udvikling og integration af dit Sjæls Potentiale i Den Ny Tids Energi

Online Kursus der løfter din Energi og Bevidsthed over 8 uger

Vi lever i en tid, hvor vi udvikles og højnes i rasende fart, vi er ved at skifte bevidsthed fra hjerne til hjerte, aktivere vores iboende sjælspotentiale, ændre vores fysiske krops dna, og højne samt ændre både bevidsthed og lyskrop, og meget meget mere....

Vi er med andre ord, på vej til at blive dem det er meningen vi skal være

Ascension er en proces der foregår om vi er bevidste om det eller ej.

Dette kursus støtter dig i den proces så den forløber optimalt.

Kurset er kanaliseret i samarbejde med den Ny Tids engel Aquarius og Metatron m.fl.

Føler du dig kaldet til at deltage, er det fordi du fra sjælsplan også har en opgave i forhold til jordens og menneskehedens Ascension.


Dette Kursus er skabt til dig der er en sensitiv lysende sjæl.

Dig der mærker de konstante skift i energi, frekvens og bevidsthed

Det er til dig der lidt for ofte oplever at ”blive lagt ned” med forskellige, måske uforklarlige symptomer både fysiske, psykiske mentale og eksistentielle.

 • Her vil du får værktøj der kan håndtere det, og forståelse der kan give dig ro og accept


Det er til dig der ved du har en rolle at spille for jorden, menneskeheden, men ikke er helt klar over hvilken og på hvilken måde

 • Her vil du får klarhed på dit sjælsformål og dit bidrag


Det er til dig der elsker at være i høj energi og bevidsthed, elsker at være forbundet med dit eget højeste og være sammen med ligesindede der løfter.

Det er til dig, der er træt af at føle du er faldet ned fra  anden planet, trådt ind fra en anden tid, og som måske føler dig ensom, ved siden af, og aldrig har passet ind. Eller fundet mening og dybde i det ”normale liv”

Det er for dig der går med slumrende eller tilbageholdte evner for energi arbejde, healing, kanalisering, arbejde der er funderet i din sensitivitet og medfødte visdom

 • Her får du åbnet, aktiveret og sat de kræfter i tjeneste for dig og helheden. Mange er efter dette forløb,  begyndt i højere grad, at udleve deres drøm, går i tjeneste med deres gaver til verden, og bidrager aktivt på deres egen helt unikke måde med at støtte andres og jordens ascension… som healere, kunstnere, behandlere, i alle mulige udgaver. Som mere bevidste sjælsfyldte mennsker i deres eget liv.
 
Når du har været igennem dette forløb
 • Har du værktøjer til at kunne højne din energi og surfe på de stadig voksende indstrømninger, så du fået maximalt udbytte af dem, både personligt, men også træder i kraft som et menneskeligt anker for den Ny Tids energi og bevidsthed.
 • Du vil få en klar følelse af hvem du er som sjæl, og hvad det er for et formål du er her for at udleve, du vil mærke og kende de gaver du kommer her med.
 • Hele dit menneskelige system vil blive forenet med din lyskrop, du vil være funderet i din sjælsbevidsthed og din højere bevidsthed, hvilket betyder et kvantespring i din udvikling og ophealing på alle planer
 • Du vil kende dig selv som den du virkelig er, som den du er kommet for at være.
VIL DU SIGE JA TIL.....
 •  Støtte, hjælp og healing til at rense ud, og give plads til alt det nye gode?
 • At arbejde dybt og intensivt med din egen Ascension, med din personlige og særligt sjælelige udvikling?,
 • At kunne bevæge dig hurtigt, let og frit i alle de nye energier vi hele tiden bliver givet til rådighed?
 • Et nyt fundament i og omkring dig?
 • Klarhed på det der din sjæls vej og formål?


Ønsker du kvantespring, at slippe al gammel tung energi, at få healing og indsigt på helt nye planer ?

Ønsker du at højne din energi, din livskvalitet og leve dit fulde potentiale?...... så er du klar til at vælge dette forløb.

Hør her en af mine deltagere fortælle om sin erfaring med forløbet.Plan for forløbet;

1. Intro til forløbet, Ascension Tegn, og individuel Merkabah aktivering. Merkabah er den tilstand / og det "værktøj" vi bruger hver gang.

2. Sjæls integration, At huske hvem du er - og hente din visdom hjem, vi laver genkaldelse af visdom og sjæledele fra jordinkarnations linien; Age of Innocence - Lemurien - Atlantis mm.

3. Sjæls integration, genkaldelse af visdom og sjæledele fra jordinkarnations linien tiden omkring Kristus og Magdalene og frem til idag

4. Sjæls integration, genkaldelse af visdom, og starseed koder fra stjerne inkarnationer på Venus, Sirius, Orion, Pleiaderne, Lyra og Andromeda og den 7 Sol, Den fysiske DNA og sjæls koder aktiveres

5. Chakra Clearing, udvidelse af lyskrop i højere chakras og jordankre, Ascension fundament skabes.

6. Healing og Integration af paralleller i andre dimensioner. Ophævelse af modstand, Genkaldelse af sjælsformål

7. Indvielse i sjælegruppe, og Aquarius Angel Ascension energi. Sjælsløfte ceremoni. Afslutning

Derudover får du adgang til de healende meditationer i jeres eget Space på simplero, samt adgang til et fælles Ascension guide netværk på facebook, hvor i kan udveksle med andre der har taget forløbet.

Der ligger allerede dejlige Ascension Bonus Meditationer til dig når du har købt din plads. 


Modulerne sendes ud med en uges mellemrum, men kan tages helt frit i dit eget tempo, så du har den tid du skal bruge til integration. Facebook gruppen er altid tilgængelig, også efter endt kursus, og alle filer på din medlemsside er dine til evigt eje.


Aquarius_Ascension
Priser