21.12 Blueprint Portal 4

Velkommen til en hellig Ceremoni, hvor vi fuldt ud Manifesterer den ny tids blueprint, og laver et stort lysarbejde i fællesfellterne.

Via vores nye ankring fra 12.12  i den Nye Tid og den Nye Jords lys og indre grid, via de unikke koder vi hver især er bærere af i vores kosmiske blueprint, laver vi i samarbejde med de Gyldne og de Kosmiske lysende bevidstheder et kæmpe forberedende skift for helheden, og energetisk løft af jordens fællesbevidsthed til 7 d.

Dette inkluderer en omfattende renselse clearing og afsked med "det gamle" -  den gamle, tid, det gamle paradigme, den gamle jord, din personlige gamle tilstand, virkelighed og liv.

Der skabes endnu mere plads til den Kosmiske sjæls indtræden og fylde.

Vær med live på zoom kl 11.00, eller via replay når det passer for dig.

2112