R.I.S.E Spiritual Pioneer - Ny Tids Next Level Mentor Forløb

Få endnu stærkere kontakt med din sjælsmission,

Få kontakt til dine drivkræfter, og dine egne iboende unikke evner, 

Få et bærende løft ind i højere bevidsthed

så du kan skabe dit unikke sjæls bidrag til verden

Dette Forløb støtter udfoldelse og manifestation af dit højeste bevidste væsen, og dit Kald

 

Verden som vi kender den er i krise

I krisetider har verden brug for hjælp -  og der er særligt brug for dig der kan hjælpe ved at gøre kun det du kan

Det er NU du må træde frem,

Træde op i karakter som den Spirituelle kærligheds kriger du er,

som det højt bevidste væsen du er,

som den lysbringer af gammel visdom og ny inspiration du er,

som den katalysator for forvandling du er,

som den Energi magiker du er inden for dit særlige mesterfelt

 

Det er nu, du og verden omkring dig har brug for 


Dine visioner

Din energi

Din frekvens 

Din bevidsthed

Din kærlighed

Din inspiration

Dine ideer

Din hjælp

 

Den gamle tid, de gamle strukturer bryder sammen, bryder ned,  det er startet, det er igang

Det gamle må og skal bryde ned, for at det nye kan opstå

 

En ny verden med mere kærlighed, mere fred, mere frihed, dybere forståelse, højere bevidsthed, indre lederskab i kærlig lighed indefra og ud kan skabes

  - og derfor er der mere brug for dig nu, end nogensinde før

 

Alle mærker den krise vi er i med stigende priser, inflation, nedbrud, sammenbrud, både i det indre og i det ydre.

For rigtig mange mennesker og familier skaber det mangelstilstande, bekymringer, ufrihed og frygt.

Jeg kan ikke trylle krisen væk, (for den er faktisk nødvendig -  den er et wakeup call,) men jeg har nogle meget effektive energetiske redskaber der kan løfte dit perspektiv, op og ud af det en krise normalt gør ved os, som desværre kan holde os nede, bundne og trække dybere ned i tilstande af frygt, mangel og ufrihed

Jeg har selv gået vejen fra krise og mangel til at leve et liv som selvstændig i frihed, kærlighed og alignment med Spirit (det guddommelige). 

Det er min dagligdag, min virkelighed og mit virke, at være i forbindelse med det guddommelige, med min højere bevidsthed, og  at leve og skabe derfra.

Jeg kan hjælpe dig med at løfte din bevidsthed, din energi, din vibration, så du kan se ud over krise tilstande,

jeg kan guide dig, så du kan finde dine egne bedste løsninger,

Jeg kan vise dig hvordan du fungerer fra den Nye Tids energi, bevidsthed og frekvens, hvor du reelt har mulighed for at tiltrække det du har brug for og ønsker, hvor dine skabende muligheder er mangedoblet 

så du kan skabe og leve det liv for dig -  og andre, som du, og vi drømmer om og længes efter.


Jeg kan hjælpe dig med at vende krisen til et kvantespring, og møde de læringer og udfordringer der ligger til dig, som gaver, og modtage de muligheder for at vokse, og leve et liv med meget mere frihed, glæde, overskud, fred og kærlighed.

Jeg ved du er kommet her til jorden for at hjælpe andre -  og det første og aller vigtigste skridt mod det formål, er at bringe dig selv i en tilstand, en ny bevidsthed  og vibration hvor det bliver nemt og glædesfyldt for dig at være, og derfra dele dine gaver.

 

Der er en udvej ud af den krise, smerte du og så mange andre oplever nu.

Udvejen, muligheden er at åbne dig for forbindelse til din højere bevidsthed, til dit kærlighedvæsen, til den del af dig der altid er stærk, ressourcefuld, har energi, ser muligheder, løsninger og er en kreativ skaber. 

Jeg støtter dig ind igennem skiftet fra den gamle tid til et liv i den Nye Tids -  den Nye Jords -  og din Nye bevidstheds vibration 

Så du kan skabe det liv du ønsker, et liv i tillid, Kærlighed, overflod, frihed

Så du kan dele dine unikke gaver og give verden det bidrag du er kommet for at give og opleve den kærlighed, glæde, overflod og dybe mening der kan fylde dig og dit liv 

Jeg følger dig på vejen, holder dig i et støttende energi og bevidsthedsfelt og du  modtager under forløbet både kanaliseret undervisning, og 1:1 sessioner der støtter dig individuelt helt optimalt.


Det her er ikke for alle, 

 • Det er for dig der er mere end klar
 • Det er for dig der inderst inde ved, at du er den der kan ændre både dit eget - og andres liv til det bedre
 • Det er et forløb for dig, der virkelig mener det seriøst. 
 • Det er for dig, der er klar til at tage asvar for de helt unikke gaver du har med dig
 • Det er for dig, der er klar til at rykke dig NU. 
 • Det er for dig der er villig til at investere din tid og din energi i din udfoldelse, dit potentiale, dit formål og dit bidrag.
 • Det er for dig der er Pioner indenfor dit mestringsfelt
 • Det er for dig der er villig til at gøre noget andet, end du plejer. 
 • Lad dig bevæge

 

ER DU KLAR TIL AT HÆVE DIG OP ?

 

RISE....LIKE A SUN -  LIKE AN EAGLE....


OP I HØJERE BEVIDSTHED

IND I DEN NYE TIDS ENERGI

IND I DEN GYLDE ÆRA

FREMKALDE DIT POTENTIALE

UDFOLDE DIT VÆSEN

BIDRAGE MED DINE GAVER

KOM MED!

DIN TID ER LIGE NU

 

Her er hvad du får ;

 • Energi Feltets Effekt Fokuseret 16 ugers varighed
 • 8 R.I.S.E workshops live på zoom 
 • 4 1:1 Online deep energetic transformation sessioner 
 • Personlig support messenger
 • 8 Online Gruppe kald zoom 
 •  “Next Level Pioneer” kursusforløb  undervisning 8 moduler 
 • Facebook gruppe netværk
 • The A.L.I.G.N.M.E.N.T PROCES kursusforløb online Selvstudie
 • Invitation til Lækkert ophold m overnatning og energiarbejde i juni 

 Zoom møder og sessioner ligger på hverdage i dagtimer medmindre andet aftales på holdet

 

Nyt  hold starter op i slutning af Februar 2023 -  men du får adgang til forløbet The A.L.I.G.N.M.E.N.T Process allerede når du køber / betaler 1 rate.

BOOK TID TIL EN SAMTALE OM FORLØBET -  så vi kan finde ud af om der er et match mellem os.


Samtalen teger op til 30 min og er gratis 

 

 

DEN  KANALISEREDE UNDERVISNING  PÅ FORLØBET ER 

NEXT LEVEL -  PIONER AF DEN GYLDNE ÆRA

 
 

Kanaliseret fra "De Gyldne Spirits"

"Dit lys, din bevidsthed og dine valg er vigtigere nu, end nogensinde før

Kære Lysende Menneske

Du ved, vi ved, at du er her ligenu, og lige her af en årsag

Du ved, vi ved, at du har en vigtig gave at dele med verden omkring dig

Du er her for at være, og gøre "Kun det du kan"

Tiden nu -  i disse år er en fantastisk tid -  og en udfordrende tid

En tid der kræver vågne bevidste valg og kærlige handlinger.

En tid hvor du, og mange andre vil opleve kaldet vågne, og vokse, og hvor valget af følge kaldet, vil have betydning ikke bare for dig men for helheden.

Hører du kaldet, og vælger du at følge det, så vid at vi er med dig."

 

Formålet med dette forløb er 

At spirit støtter dig der har et kald og en gave til helheden

Du bliver via Kanaliseret undervisning og 1:1 sessioner støttet, guidet i at få klarhed, så kaldet kan lyde og hjertet virke

Du vil blive støttet i at skabe et virke, der er i overenstemmelse og flow, både på det menneskelige og det sjælelige plan, uanset om det er et virke du vil have som selvstændig levevej, eller som “frivillig”

Du støttes af spirit i kanaliserede gruppeprocesser og individuelle sessioner i At virke ud fra dit højeste perspektiv, i forhold til det der er brug for fra et højere evolutionsperspektiv,  det er der har brug for at ske via dit unikke virke. 

Du guides og støttes ind i at leve langt mere, og virke langt mere hengivet til en højere og større intelligens end bare vores egen

Du alignes med dit formål, dine muligheder, din sjæl, dit kald åbner kaldets muligheder -  og dine Pioner koder aktiveres 

 

Du vil få klarhed på;

Hvad er dit kald?

Hvordan kultiverer  -  fremelsker du bedst det unikke i dit kald?

Hvad er næste trin for dig og dit virke?

Hvordan vil du udleve og dele det?

Hvordan kan du videreudvikle det du allerede gør?

Sammen med Spirit findes Balancen mellem det du ønsker at give, skabe, og det der ønsker at ske.

Når de to kræfter er balancerede og støtter hinanden, føder det flow, overskud, overflod og manifestation med ynde og lethed, transformation sker hurtigt og nemt.

Du kan som individ opleve, den tilfredshed, fuldbyrdelse det giver at finde, følge, udleve sit kald og se det forvandle, fremkalde og skabe det andre, og verden har brug for. 


Målgruppen er bevidste mennesker der allerede har en fornemmelse af sjæls kald men måske ikke har realiseret det, eller virker ud fra det endnu, men ønsker at have et virke ud fra deres kald.

Det er også for dig der allerede er igang, og har brug for kosmisk og kollegial rygvind,  og er klar til at løfte dit virke og dig selv til det næste nye niveau som Pionér af den Gyldne Æra

For mennesker med et kald der vil virke i Alignment  med deres sjæl og med den Gyldne Æras bevidsthed


Al undervisning er Kanaliseret fra Bevidstheder fra den Gyldne Bevidsthed

De spirits som er underviser og støtter under forløbet er fra Morgendagens Lys et bevidstheds kollektiv som er samlet fra mange højere dimensioner for at støtte og være medskaber i den proces hvor jorden bliver en hellig planet en sacred Earth 

De Gyldne Giganter fra det Kosmiske Atlantis, er også hovekræfterne bag forløbet. De holder alle et aspekt af kærlighedens højeste væsen - i den oprindelige rene første form.

Her på Jorden kender vi bedst den gyldne frekvens som den er blevet båret og kanaliseret i aspekter af avatarer, som Buddha, og Jesus, Magdalene. Nu er det en del af evolutions planen at den Gyldne frekvens skal blive Jordens, og at vi i vandbærerens tidsalder skaber den Gyldne Æra for menneskehedens Bevidsthed.

 

Når du er færdig med forløbet 

 • Er du alignet med, og klar over dit kald
 • dit kald er blevet kultiveret -  fremelsket i den unikke tone og frekvens som du bærer
 • Har du opløst og fjernet de blokeringer der hindrer dig i at udleve dit kald
 • Du vil få energetiske teknikker og hands on vejledning i hvordan du virker bedst udfra de unikke potentialer du er og har, så du kan skabe størst mulig udfoldet effekt og succes udfra dit kald
 • Dit potentiale felt vil være vækket, tilgængeligt og aktiveret, så du kan virke ud fra dit kald og skabe udfra det det er dit indre og det er der ønsker at ske i det ydre 
 • Du kommer til at kunne løfte energifrekvens og bevidsthed, virke  i felter, virke som felt, være felt og Derigennem udfolde dine gaver
 • Når du er færdig er du i stand til at virke ud fra lyset i dig i samarbejde med Spirit, og være en af de skabende pionerer der går forrest ind i en ny Æra på en ny jord


 • Når du udlever dit kald har det betydning for dig personligt;
 • Du vil opleve mening med dit liv
 • Du vil være i flow
 • Du vil have overskud og overflod
 • Du vil være i rette tid, på rette sted altid så synkroniciteter og magiske muligheder kan åbne og udfolde sig for dig personligt
 • Du vil opleve tilfredshed, ro og stabilitet i dig og den du er 


 • Når du udlever dit kald har det betydning for helheden
 • Du er den unikke facet, det kun du kan bidrage med er der en højere mening med, du er afgørende vigtig som en brik i det store puslespil, at du træder i kraft og ER, møder op og deler det bidrag der ligger i dit kald, sikrer, at evolutionen kan ske som det er allermest hensigtsmæssigt. Det har ikke kun betydning for dig personligt, med for helheden, for menneskeheden, for alt liv, for jorden, for den store evolutions plan
 • Din unikke evner, din unikke tone, dit unikke udtryk kan ikke undværes i den store harmoni …. Du er kommet hertil af en årsag, ikke kun for dig, men for alt og alle. Når først kaldet er vækket, må det blive en sang der lyder, flyder og gør det den er bestemt til.

 

BOOK TID TIL EN SAMTALE OM FORLØBET -  så vi kan finde ud af om der er et match mellem os.
Skriv til Frejashjerte@gmail.com , eller skriv til mig på messenger 

Her er udtalelser fra nogle af de deltagere der har været med på Pioner forløbet
else

Skærmbillede 2022-10-06 kl. 13.24.30

Skærmbillede 2022-10-06 kl. 13.25.13
 

rise lilla
Priser