Blueprint Portals 2022

10 - 10 portal Ny Begyndelse

Ny Tids Blueprint


I dybet af vores design, i det der er vores spirituelle dna, ( det der er skaberen af det fysiske dna, og hele vores samlede væsen både fysisk, og energetisk) ligger et blueprint, en særlig “opskrift”.

I denne opskrift har der i den gamle tid været noget af blueprintet låst op og aktiveret, men slet ikke det hele.

Nu er tiden kommet til at den nye tids bevidsthed og muligheder mere og mere bliver en realitet, og det betyder, at det gamle blueprint kan resettes og genstartes, og at flere dele af vores blueprint derefter vil være låst op og aktivt. 


Vores Blueprint er Det spirituelle dna, indeholder vores “guddommelighed” og vores guddommelige muligheder. 

Det er givet til os, men det er de færreste jord levende væsner har det aktiveret til fulde. i de kommende år, vil flere og flere få aktiveret mere og mere.

Mange af de gamle sjæle, der er på jorden nu, og har været dedikerede  til at arbejde for og med Lyset for Jorden og menneskehedens løft og skift ind i Den Nye tids højere bevidsthed, vil være pionerer der først gennemgår transformationen.


Henover efteråret, fra den første portal den 10-10 til den 11-11, den 12-12 og endelig 21-12 vil vi opleve 


10.10 Reset af vores oprindelige blueprint

11.11 Åbning - aktivering af det opdaterede blueprint

12.12 Ankring af den ny tids blueprint

21.12 Manifestering af den ny tids blueprint Vores blueprint hænger sammen med  ( er sammensat af koder fra ) 

De 12 Sjælselementer

De 9 kosmiske sjæls elementer

Moder  -  Fader koder


Arkiv Koderne fra

Kosmisk Atlantis

Kosmisk Lemurien

Kosmisk Illuria  ( et helt nyt felt hvor kontakten til Elysium danner porten / broen ind i det)


Ved hver portal vil Freja kanalisere og formidle de energier der er tilgængelige og holde et støttende energifelt og et kærligt rum for energiarbejdet i samarbejde med kosmiske bevidstheder.

Energiarbejdet er kanaliseret og sker via online live møde på zoom -  link hertil fås på mail inden Portalen.

 

Det anbefales at deltage i alle portaler  -  det vil give det største og bedst funderede udbytte.

Det er også en mulighed at vælge  hver portal enkeltvis


Enkeltvis koster hver portal 333 kr 


Samlet koster deltagelse 999 kr for alle fire

fractal-abstract-digital-art-spiral-wallpaper-preview