Lemuria Master Classes


 

Dette kursus med Lemuriske Master Classes, vil give dig undervisning i energi og bevidsthed, give åbninger samt de nødvendige fremkaldelser og aktiveringer, der vil gøre at du har adgang til den Lemuriske energi, dine egne koder og muligheder, og virker i overenstemmelse med de magiske muligheder den medfører.

Master Class aktiveringer vil åbne, fremkalde dit Lemuriske potentiale, og derigennem det vigtige bidrag du bærer som sjæl.

Verden har brug for Mirakler.

I disse Master Classes forbindes du med Mirakel Frekvensen og Vibrationen som er en del af de Lemuriske Koder

Lemuriske Masterclasses er for dig hvis

  • Du ved du er en gammel sjæl med et vigtigt bidrag der skal deles i tiden nu
  • Du ved der er en anden måde at eksistere i kærlighed på, og du længes efter at udleve det nu her på jorden
  • Du mærker muligheden for at knække koden i forhold til manifestation og at dine skaber evner er klar 
  • Du vil bruge al din fineste vibrerende energi, bevidsthed og kærlighed på den stækeste måde, der både styrker dig og alt liv omkring dig

 

Siden 2022 har vi været under  indstrømning fra det Kosmiske Lemurien.  Det har skabt mulighed for at hente, integrere og aktiverer de Lemuriske Hjertekoder, samt andre koder fra det Lemuriske bevidstheds felt

Koderne, Bevidstheden og energien er Tilgængelig for alle der er i skift fra 5-7-11 d

Vi er trådt ind i den afgørende opblomstring ( Den Gyldne Æra -  Den Nye Jord)

Efter denne opblomstring kommer intet fald, men der sås frø til helt nye ubeskrevne muligheder og evolutions baner.

I Tiden nu, fra år 2022 og frem til 2035, er det afgørende, at der støttes med alt der er muligt, for at skiftet og evolutions bevægelsen sker så optimalt som muligt, derfor kaldes alle både gamle som nye sjæle.

 Af alle inkarnerede på jorden ligenu er over 85% gamle sjæle med inderligt dybt kendskab og kærlighed til jorden, menneskeheden, jordens liv og evolution gennem opblomstringer og fald,  Alle disse sjæle er kaldt ind på en opgave Nu.

Hver sjæl er bærer af helt særlige koder og visdom som bliver kaldet frem nu.

Disse “gamle sjæle” har alle en opgave, et bidrag der banker på, og søger at blive delt, givet med stadig større og større intensitet.

En del af det er banker på og ønsker at blive fremkaldt aktivt, er den Lemuriske bevidsthed, den Lemuriske erindring, og de Lemuriske hjertekoder samt åbningen til den Lemuriske manifestations magi

 

Kurset er 100 % online, og det betyder at du kan arbejde med kurset helt frit som det passer dig, der kommer et modul hver uge i 4 uger. Du får adgang til modul 1 når du køber din plads. Derudover er der tilknyttet en facebook gruppe hvor du kan dele og stille spørgsmål.

1 uge modul 1

2 uge modul 2

3 uge modul 3

4 uge modul 4

5 uge modul 5

 

Moduler 

1. Kosmologi

Evolutions udvikling i kosmos Kanaliseret Perspektiv

Hvorfor nu er afgørende

Hvorfor DU er afgørende

 

2. Lemurien på jorden 

Guidet erindring og ankring af erkendelse / visdom / erfaring

Den underjordiske & undersøiske visdom kaldes frem

 

3 Det Kosmiske Lemurien

Guidet åbning ind i den Kosmiske Lemuriske bevidsthed, fred og energi som den er rent i kosmos 

Fremkaldelse -  Downloads og åbninger i dig 

 

4 De Kosmiske Lemuriske Hjertekoder

Guidet energiproces åbning til, download, ankring, integration, og fremkaldelse / udfoldelse magisk skabelses bevidsthed via kærlighedsvæsnet


5 Den Lemuriske Manifestations Mirakel Magi låses op -  dit bidrag

Din opgave, et bidrag der banker på, og søger at blive delt, givet med stadig større og større intensitet.

 L.E.M.U.R.I.A. Metoden Guiding & træning

 

Du har adgang til modul 1 Direkte ved køb

 

Her er et par af de tidligere deltageres tilbagemeldinger

 

 

 

 

KA lemuria maleri