11-11 2021 Portal Energi og Bevidstheds arbejde

Aligning Archives den 11.11 kl 11.00

Da jeg stillede ind på energien i 11.11 portalen 2021, fik jeg overskriften "Aligning Archives"


Under 1010 portalen vendte de magiske muligheder tilbage, blev igen en del af vores tidslinie, vi blev genforbundne på en ny måde med tidernes hjerte det kosmiske hjerte, og med de sjælsarkiver vi hver især er knyttede til, de magiske muligheder blev åbnet.

Magi er forstået som nye bevidsthedskoder, der ikke har været mulige at hente, før de andre dele var på plads 


Den 11.11 åbnes til muligheden for at forstærke kontakten til vores sjæls arkiver (samlede visdom) og at vi kan aligne -  samstemme  sjælsarkiverne med de kosmiske arkiver, som vores sjæl er forbundet til  


Det er som om der er ved at blive skabt forbindelse tilbage gennem det tabte, tilbage gennem den tabte glemte bevidsthed, tilbage til kilden, ophavet, enheden.


På vores vej tilbage gøres vi bevidste -  og vender på den måde engang om nogle æoner -  “hjem” og tilfører mere bevidsthed til den oprindelige kilde.


Selv Kilden - “Gud” er en levende bevidsthed der hele tiden udfoldes, lærer, vokser -  og det sker i et samarbejde med alt det der er.

 

Når vi alignes med de kosmiske arkiver, får vi via transmissioner af lys og energi derfra, adgang til bevidsthed, koder, inspiration, visdom og viden, som vi ikke bare har manglet, men som vi bringe os lysår frem i accelereret tempo, i vores evolution.


Den 11.11 2020 har vi allerede lavet forbindelse ind i Genius feltet, forløberen der udstråler fra de kosmiske arkiver  -  og nu er det muligt -  hvis vi vælger det som kærlighedsvæsner  - at få åbnet adgang til selve arkiverne.


Det vil være forskelligt hvor i arkiverne hver sjæl har adgang, og derfor er vores fællesskab og samarbejde, samskabelse så vigtig 


Bevægelsen i kosmos er allerede igang men den kan støttes og intensiveres via bevidst energetisk samarbejde.


Moder jord -  og Menneskevæsnerne hos hende er igang med en fødsel ind i en Gylden Æra, en ny måde at eksistere på, både  i det små mellem mennesker, alle levende væsner og naturen, og i det store imellem moder jords rolle i den kosmiske familie.

Moder Gaia er ved at skifte ind i sin gyldne form, og blive en helliggjort planet, og dette skift gøres blandt andet med menneskevæsners hjælp, menneskevæsner der har erkendt, at de er, og vælger at leve som KÆRLIGHEDS VÆSNER


VI kærlighedsvæsnerne på moder jord, er den accelererende faktor både i vores individuelle tidslinie, men også i de helt store kosmiske bevægelser.


Din deltagelse i bevidstheds og energi samarbejdet med Spirit har en betydning for hvor hurtigt, hvor nemt, hvor let, hvor glædesfyldt og hvor kærligt transformationen og skiftet bliver -  for det enkelte individ, for menneskeheden, for vores gyldne moder Gaia og hendes funktion i den kosmiske familie

Deltagelse live online den 11.11 kl 11.00 via link som du får på mail inden den 11.11 

Du kan også være med på replay -  det sendes ud efterfølgende på din mail.

thumb111