Fri af Frygt

Kender du til pludselig at føle dig grebet af følelser og tilstande  som tunghed, tristhed, frygt og sorg, enten oplevet i dit eget følelses spekter, eller fysik i din krop?

Det kan opleves ret voldsomt, og som om det kommer uforklarligt fra en skyfri himmel, eller som en undertone der ligger under din egen tilstand.

Det sker for rigtig mange sensitive mennesker - også kaldet Empather.  

Sensitive og Empather er inkarnerede hjælpesjæle, som er kommet for, hver på sin unikke måde, at støtte jordens bevidstheds mæssige udvikling og evolution, heale ubalancer, rense energier og generelt hjælpe jorden, og jordens liv i alle dens former.

På grund af vores sjæls "hjælper -healer" indstillinger sker der ofte det, at vi meget nemt kobles ind i kollektive smertefelter der trænger til lys, højere bevidsthed, fred, kærlighed, også ofte uden af vi er helt bevidste og vælger det aktivt.

Det er dog langt mere hensigtsmæssigt både for os, og for det healingsarbejde i det kollektive vi fra sjælsplan er draget mod at lave, når det sker fra en højtvibrerende energi og bevidsthed. Der er vi nemlig som fisk i vandet, og rigtig stærke.

Jeg er blevet guidet af Spirit til at lave denne lille healingsøvelse - meditation, der vil kunne støtte dig til at blive fri af den kollektive frygt, eller andre kollektive tilstande, som vi alle kan opleve at være modtagelige for.

Du vil  naturligvis også kunne bruge healingen til andre tilstande fra det kollektive der griber dig. 

Flere af mine kære kursister, har bekræftet ønsket og behovet om denne støtte, så nu er den her, som en intro lydfil samt en guidet healings  lydfil.

Healings og Meditations øvelsen vil:

  • Koble dig ud af det kollektive frygt af spind eller slør, eller andre kollektive lavfrekvente tilstande
  • koble dig af den kollektive lav frekvens en stund.
  • Koble dig ind i din egen energi, bevidsthed og frekvens,
    og derefter på det kollektive felt igen i en højere vibration.

Den kollektive bevidsthed fungerer i mange forskellige frekvensbånd der strækker sig fra de dybere toner af uro, smerte, sorg, frygt, kontrol ,manipulation op igennem højere og højere vibrerende bevidstheds bånd, til de helt højt klingende toner og frekvenser af enhed, samhørighed, fred og kærlighed. 

Du kan bruge meditationen hver gang du oplever at være blevet koblet ind i de kollektive lavere frekvensbånd…og få en nem og hurtig støtte i at koble ud igen og ind i dig - og op højere frekvens bånd der skaber en optimal tilstand for dig..

Når vi bliver "fanget i frygt", kan der af og til ske det, at selvom vi måske har en praksis ifht lysarbejde eller meditation, så kan det være svært at få fat i, så det virker, derfor vil denne lille healing også være god som støtte selv til rutinerede lysarbejdere.

FRI